Juridische kennisgeving

WETTELIJKE MEDEDELINGEN
Naam van de werkmaatschappij : SOGHESTEL INVESTISSEMENT
Email : ha9f1@accor.com
Telefoon: +33(0)4 70 44 00 58
Aandelenkapitaal: € 3.890.000
Individueel BTW-identificatienummer: FR 23 449 586 015
Siret nummer: 449 586 015
Fotocredits: © Eliophot
Deze site wordt gehost door : Group Dis 28, rue des Arts, 59800 Lille (03 20 09 11 68)

VERANTWOORDELIJKHEID
Door deze site te bezoeken, wordt u ervan in kennis gesteld dat het gebruik van Internet de naleving vereist van een reeks wetten die met name betrekking hebben op het auteursrecht en de wet op de gegevensbescherming. SOGHESTEL INVESTISSEMENT en ELIOPHOT kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten of weglatingen, en de uitgever behoudt zich tevens het recht voor om de gegevens op de site op elk moment te wijzigen en bij te werken.

COPYRIGHT
In toepassing van het Franse Wetboek van Intellectuele Eigendom, zijn de reproductie voor elk ander gebruik dan privé, de verkoop, de verspreiding, de publicatie, de aanpassing of de mededeling, gedeeltelijk of volledig, van de gegevens (presentatie, lay-out van de site, foto's, teksten en illustraties beschermd door auteursrechten) strikt onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de voornoemde rechthebbenden.

GEGEVENSVERWERKING EN VRIJHEID
Elke gebruiker die direct of indirect nominatieve informatie heeft verstrekt, heeft recht op toegang en rectificatie overeenkomstig de wet nr. 7817 van 6/01/78 (informatica en vrijheid) aan de beheerder van de site.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Identiteit van de controleur
De website wordt gepubliceerd door het bedrijf waarvan de contactgegevens hierboven zijn vermeld. De toegang tot de website en het gebruik van de inhoud ervan zijn onderworpen aan de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden.

Aard van de persoonsgegevens
Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan alle persoonlijke informatie die u aan de werkmaatschappij meedeelt en die de werkmaatschappij direct of indirect in staat kan stellen u als natuurlijk persoon te identificeren, bijvoorbeeld bij een bezoek aan de website, het aanvragen van informatie, het boeken van een kamer en andere diensten.

De verzamelde persoonsgegevens
Wanneer u de website van de werkmaatschappij bezoekt, kan u worden gevraagd uw persoonsgegevens te verstrekken.
Het verplichte of facultatieve karakter van de gevraagde informatie wordt bij het verzamelen aangegeven met een asterisk "*". De met een asterisk gemarkeerde gevraagde informatie is verplicht omdat zij onontbeerlijk is voor de behandeling van uw verschillende verzoeken. De overige informatie is bedoeld om u beter te leren kennen en om de aan u aangeboden diensten te verbeteren. Het is dus facultatief.
De werkmaatschappij verzamelt en verwerkt uw naam, voornaam, e-mailadres, factuuradres, telefoonnummer, IP-adres, verbindings- en navigatiegegevens, uw voorkeuren en interesses (niet-rokerskamer, voorkeurskamer, type verblijf, enz.) en uw online reviews.

Wanneer worden uw persoonsgegevens verzameld?
- U surft op de website (IP-adres en cookies) en raadpleegt producten of diensten;
- U bezorgt de werkmaatschappij uw opmerkingen/commentaren in bepaalde rubrieken, via vragenlijsten of contactformulieren, officiële pagina van de sociale netwerken van de werkmaatschappij;
- Je stuurt de werkmaatschappij een e-mail;
- U schrijft zich in op de mailinglijst van de nieuwsbrief;
- U deelt een pagina of een aanbieding door een e-mail te sturen of via een sociaal netwerk;
- U beantwoordt een tevredenheidsvragenlijst;
- U doet een aanvraag voor een offerte.

Gegevensopslag
De verzamelde informatie wordt in onze verschillende reserveringssystemen opgeslagen op beveiligde, SSL-gecertificeerde databases.
Deze databank bevat: namen, adressen, telefoonnummers, functies, bedrijfsnamen en kredietkaartgegevens van de gasten. Wij kunnen ook andere informatie registreren, zoals uw voorkeuren voor uw kamer, maaltijden, drankjes en andere diensten, en uw geschiedenis met ons.

Doel van de gegevensverzameling door de werkmaatschappij
Via de website verzamelt de werkmaatschappij gegevens over u die strikt noodzakelijk zijn voor de volgende doeleinden:
1. voor het beheer van uw verzoeken om informatie en reserveringen, alsmede voor een eventueel getrouwheidsprogramma;
2. Om de diensten van de werkmaatschappij te verbeteren en te personaliseren, teneinde uw navigatie op de website te vergemakkelijken;
3. Om de volledige klantenrelatie te beheren en te controleren;
4. Voor het beheer van de inschrijving op de nieuws- en promotieaanbiedingen van de werkmaatschappij (nieuwsbrief);
5. Al uw verzoeken om toegang te behandelen overeenkomstig de geldende wetgeving;
6. Beheer van onbetaalde rekeningen en geschillen ;
7. Behandel sollicitatieverzoeken in de context van de werkaanbiedingen van de werkmaatschappij die uw aandacht hebben getrokken, of van ongevraagde sollicitatieverzoeken;
8. Meten van kwaliteit en tevredenheid.
Indien u de vereiste informatie niet verstrekt, kan uw verzoek niet in behandeling worden genomen.

Verbintenissen van de werkmaatschappij met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens

Doorzichtigheid en doel :
Er zijn of worden geen persoonsgegevens verzameld zonder uw medeweten. Het facultatieve of verplichte karakter van de informatie die aan de werkmaatschappij moet worden meegedeeld in het kader van de verzameling op de website, zal u vooraf worden meegedeeld, via de aanwezigheid van het sterretjessymbool "*". De werkmaatschappij verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de in deze juridische verklaring beschreven doeleinden.

Evenredigheid en relevantie :
De werkmaatschappij verzamelt en verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de goede afhandeling van uw verzoek of voor de personalisering van de aan u aangeboden diensten.

Tijd voor gegevensopslag :
De werkmaatschappij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking in overeenstemming met het toepasselijke recht.

Veiligheid en privacy :
De exploitatiemaatschappij verbindt zich ertoe de nodige maatregelen te treffen om de vertrouwelijkheid van de gegevens te waarborgen en ze niet aan onbevoegde derden mee te delen.
Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan de plaatselijke autoriteiten indien de wet dit vereist of in het kader van een onderzoek en overeenkomstig de plaatselijke regelgeving.
Zoals bij de meeste websites wordt bepaalde informatie automatisch geregistreerd via een protocol. Deze informatie omvat protocoladressen (IP-adres), het type browser dat wordt gebruikt, de internetprovider, verwijzende pagina's en eindpagina's, het besturingssysteem, de datum, de tijd en clickstreamgegevens.
Cookies slaan geen informatie op die door gebruikers wordt verstrekt tijdens een onlineboeking of bij de registratie voor een klantenaccount. Cookies identificeren eerder uw browser dan uzelf en kunnen op zichzelf uw identiteit niet onthullen.

Eerbiediging van uw rechten:
U wordt in kennis gesteld van uw recht op inzage, rectificatie en verzet om legitieme redenen, alsmede van uw recht om zich te verzetten tegen commerciële prospectie overeenkomstig de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978.

Recht van toegang, rectificatie en verzet :
Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden, beschikt u, op eenvoudig schriftelijk verzoek, over een recht van toegang en correctie met betrekking tot de gegevens die u betreffen.
U kunt ook, om legitieme redenen, bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens.
Om een van deze rechten uit te oefenen en informatie over u te verkrijgen, volstaat het contact op te nemen met de beheermaatschappij, waarvan u de contactgegevens aan het begin van deze Juridische mededeling vindt.

COOKIES
Wanneer u de website raadpleegt, kan bepaalde informatie met betrekking tot de navigatie van uw terminal worden opgeslagen in bestanden die "cookies" worden genoemd en die op uw terminal zijn geïnstalleerd, afhankelijk van de keuzes die u hebt gemaakt met betrekking tot cookies en die u op elk moment kunt wijzigen.
Een cookie is een klein tekstbestand dat op een speciale plaats op de harde schijf van uw terminal wordt opgeslagen wanneer u met uw browser een onlinedienst raadpleegt. Het stelt de verstrekker ervan in staat de terminal waarin het is opgeslagen te identificeren, gedurende de geldigheids- of opslagperiode van het cookie.
De door de werkmaatschappij uitgegeven cookies worden gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden, voor de duur van de geldigheid van de betreffende cookie, afhankelijk van uw keuzes die voortvloeien uit de instellingen van uw browser-software die u gebruikt tijdens uw bezoek aan de website, waarvan u de instellingen op elk moment kunt wijzigen.
Cookies van partnerbedrijven (third-party cookies) kunnen via de websitepagina's op uw computer worden geplaatst.
Alleen de verzender van een cookie kan de informatie in het cookie lezen of wijzigen.
Op de website worden verschillende soorten cookies gebruikt voor verschillende doeleinden. Sommige zijn noodzakelijk voor uw gebruik van de website.

Analytische cookies
Dit zijn de cookies die de werkmaatschappij in staat stellen :
- om statistieken te genereren en de verschillende elementen waaruit de website bestaat (bezochte secties en inhoud, pad) te analyseren teneinde de geboden surfervaring te verbeteren;
- het tellen van het totale aantal advertenties dat door haar op haar advertentieruimten wordt weergegeven, het identificeren van deze advertenties, het aantal keren dat zij worden weergegeven, het aantal kliks en navigatie-informatie.
Voorbeeld van analytische cookies
- Analytics: registratie van navigatiegegevens
- utm Analytics: registratie van surfgegevens
- Campagne: registratie van surfgegevens van reclamecampagnes

Cookies en plug-ins voor sociale netwerken (sociale knoppen)
De werkmaatschappij kan op de website hulpmiddelen opnemen om inhoud met andere mensen te delen of om deze andere mensen op de hoogte te stellen van uw raadpleging of uw mening over inhoud op onze site. Dit is met name het geval voor "Deel"- en "Vind ik leuk"-knoppen van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, enz.
De werkmaatschappij heeft geen controle over het proces dat door de sociale netwerken wordt gebruikt om informatie te verzamelen.
- Facebook Connect: inloggen met uw Facebook-account
- Facebook Social Graph: de pagina delen op Facebook
- Pinterest: de pagina delen op Pinterest
- Linkedin: de pagina delen op Linkedin
- Instagram: de pagina delen op Instagram

Cookies en machine-identificatiemiddelen voor veilige transacties
Wij informeren u dat de werkmaatschappij, of haar dienstverleners die namens haar optreden, tijdens uw bestelling cookies kunnen plaatsen of informatie kunnen verzamelen met betrekking tot uw terminal, met name de informatie (technische veiligheidskenmerken) die nodig is voor de herkenning van apparatuur (computer, tablet of mobiele telefoon) om uw apparatuur te identificeren met het oog op het beveiligen van transacties in uw belang.

Reclame cookies
De reclame-inhoud (grafieken, animaties, video's, enz.) die in de advertentieruimten van de exploitatiemaatschappij wordt weergegeven, kan cookies bevatten die door derden worden uitgegeven en die het mogelijk kunnen maken om, tijdens de geldigheidsduur van de cookies, klikken te tellen, maar ook om u de meest geschikte reclame aan te bieden op basis van uw surfgedrag, interessecentra en voorkeuren.
Het weigeren van reclamecookies heeft geen invloed op het gebruik van de site en zal reclame op de site of op het internet niet tegenhouden. Het zal er alleen toe leiden dat er reclame wordt getoond die geen rekening houdt met uw interesses of voorkeuren.
Deze cookies zijn voornamelijk afhankelijk van de reclamebureaus. We kunnen ze niet uitputtend opsommen:
- AdWords: aankoop van gesponsorde trefwoorden die op Google worden weergegeven
- Facebook aangepaste doelgroep
- gerichte reclame: registratie van het surfpad

Gerichte reclame
De site kan cookies bevatten die door derden (agentschappen en reclametools) worden uitgegeven en hen in staat stellen om, gedurende de geldigheidsperiode van de cookie, navigatiegegevens te verzamelen met betrekking tot apparaten die verbinding maken met onze sites, maar ook om u reclame-inhoud aan te bieden die waarschijnlijk overeenkomt met uw eerdere navigatie op de site.
In geen geval kunnen deze dienstverleners u aan de hand van deze verzamelde gegevens persoonlijk identificeren. Uw naam, voornaam, gebruikersnaam, postadres, e-mailadres en wachtwoord worden nooit aan derden meegedeeld zonder uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming.

Uw keuzes met betrekking tot cookies
U hebt verschillende opties om cookies te beheren. Instellingen die u maakt kunnen invloed hebben op uw vermogen om op het internet te surfen en toegang te krijgen tot bepaalde diensten die het gebruik van cookies vereisen.
De keuzes die u via uw browser kunt maken
U kunt uw internetbrowser (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, enz.) zo instellen dat cookies op uw terminal worden opgeslagen of worden geweigerd.

Cookies weigeren
Indien u cookies weigert te aanvaarden, zullen bepaalde functies, zoals de identificatie van / verbinding met uw persoonlijke ruimte, de aanpassing van uw navigatie (keuze van uw favoriete taal bijvoorbeeld) niet meer beschikbaar zijn.
De werkmaatschappij wijst alle aansprakelijkheid af voor de gevolgen van het minder goed functioneren van haar diensten en functionaliteiten als gevolg van het weigeren van de cookie.

Hoe maakt u uw keuzes, afhankelijk van de browser die u gebruikt?
Elke browser heeft een andere configuratie voor het beheer van cookies en uw keuzes. Dit wordt beschreven in het helpmenu van uw browser, dat u zal vertellen hoe u uw cookievoorkeuren kunt wijzigen.

Voor Internet Explorer ™ :
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Of
Klik in Internet Explorer op de knop Extra en vervolgens op Internet-opties. Klik op het tabblad Algemeen, onder Browsing History, op Instellingen. Klik op de knop Bestanden bekijken. Klik op de kolomkop Naam om alle bestanden alfabetisch te sorteren, scroll dan naar beneden in de lijst tot u bestanden ziet die beginnen met het voorvoegsel "Cookie" (alle cookies hebben dit voorvoegsel en bevatten meestal de naam van de website die de cookie heeft aangemaakt). Selecteer de cookie(s) met de naam van de werkmaatschappij en verwijder ze. Sluit het venster met de lijst van bestanden en dubbelklik op OK om terug te keren naar Internet Explorer.

Voor Safari ™:
https://support.apple.com/?path=Safari/3.0/fr/9277.html
Of
In uw browser, kies Bewerken > Voorkeuren. Klik op Beveiliging. Klik op Cookies tonen. Selecteer de cookies die de naam van de werkmaatschappij bevatten en klik op Verwijderen of Alles verwijderen. Klik na het verwijderen van de cookies op Gereed.

Voor Chrome ™ :
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en
Of
Open Google Chrome. Klik op de werkbalk van de browser op Meer. Ga met uw cursor naar Meer hulpmiddelen en klik op Browsergegevens wissen. Schakel in het venster Browsergegevens wissen de selectievakjes Cookies en gegevens van andere sites of plug-ins en Opgeslagen afbeeldingen en bestanden in. Gebruik het menu bovenaan om de hoeveelheid gegevens te selecteren die u wilt wissen. Selecteer Vanaf Start om alles te wissen. Klik op Browsergegevens wissen.
Voor Firefox ™ :
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences
Of
Ga naar het tabblad "Extra" van de browser en selecteer het menu "Opties". In het venster dat verschijnt, kiest u 'Privacy' en klikt u op 'Specifieke cookies verwijderen'. Zoek de bestanden die de naam van de werkmaatschappij bevatten. Selecteer ze en verwijder ze.

Voor meer informatie over cookies
De werkmaatschappij nodigt u uit de CNIL-website te raadplegen op het volgende adres: https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

Verwijzing naar de Consumenten Ombudsman
Overeenkomstig de artikelen L. 616-1 en R. 111-1 6° van de consumentenwet heeft de klant het recht zich te wenden tot de ombudsman voor toerisme en reizen, waarvan de contactgegevens momenteel de volgende zijn
bemiddelaar in toerisme en reizen,
MTV Bemiddeling Toerisme Reizen
BP 80 303
75823 Parijs Cedex 17